Membres

Dra. Mar Badia Martín

Dra. Mar Badia Martín. Professora Agregada
Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació

Secretària del CERSIN

Nota biogràfica

Doctora en Psicologia de l’aprenentatge humà per la Universitat Autònoma de Barcelona.

Línies de recerca

Dificultats d’aprenentatge, altes capacitats, disciplina escolar.

Docència

Grau en Psicologia i en Pedagogia (UAB). Màster en dèficits d’Atenció i Trastorns de Conducta i Màster en Suports per a la Inclusió Educativa i Social. Màster en Dificultats de l’Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge (UOC). Seminaris d’estiu i hivern (UOC).

Dra. Sandra Camacho Clavijo.

Dra. Sandra Camacho Clavijo. Professora Agregada

Departament de Dret Privat

Nota biográfica:

Doctora en Dret per la UAB amb Premi Extraordinari de Doctorat de la Facultat de Dret de la UAB (2008). Consultora. Investigadora del Max-Planck-Institut für Ausländisches und Internationales Privatrecht (Hamburg)

Línies de recerca:

Dret de la persona, dret de família, dret de contractes, discriminació i persona.

Docència:

Màster Oficial de Dret Empresarial (UAB), Doctorat Ciències Jurídiques (UAB), Dret i Noves Tecnologies (UOC)

Dr. Ricardo Esteban Legarreta

Dr. Ricardo Esteban Legarreta. Professor titular

Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques

Nota Biogràfica

Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona i doctor en Dret per la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona.

Línies de recerca

El règim jurídic del treball de les persones amb discapacitat, treball i protecció social en persones en situació d’exclusió social, treballadors d’edat, responsabilitat social i empresarial, protecció per desocupació i relacions laborals especials.

Docència

Grau en Dret, en Relacions Laborals en Criminologia i al Màster de Relacions Sociolaborals (UAB).

Dra. Montserrat Farell Ferrer

Dra. Montserrat Farell Ferrer. Professora Titular

Departament d’Economia i Història Econòmica

Nota biogràfica

Doctora en Economia per la Universitat de California Davis

Línies de recerca

Organització industrial, Economia de l’educació, Econometria aplicada

Docència

Grau en Economia (UAB), Grau en Administració i direcció d’empreses (UAB)

Rosa Fortuny Guasch

Rosa Fortuny Guasch. Professora Associada

Departament de Pedagogia Aplicada

Nota Biogràfica

Llicenciada en Psicologia. Màster en Neuropsicologia i Neurologia de la conducta. Professora del Departament de Pedagogia Aplicada. Doctoranda en Ciències de l’Educació.

Línies de recerca

Infants i joves amb discapacitat, principalment alumnat amb trastorn de l’espectre autista, així com els processos inclusius educatius i socials.

Docència

Grau en Educació Infantil (UAB).

Maria García Ramón

Maria García Ramón

Secretària Administrativa del CERSIN

Nota biogràfica

Diplomada en Ciències Empresarials (UB)
Dr. David Gutiérrez Colominas

Dr. David Gutiérrez Colominas. Personal Investigador en Formació

Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques

Nota biogràfica

Llicenciat en Dret per la UAB (2012) amb premi extraordinari en Llicenciatura i Màster en Drets Sociolaborals per la UAB (2013).

Línies de recerca

Règim jurídic del treball de les persones amb discapacitat i els treballadors d’edat, així com diferents qüestions relacionades amb l’acomiadament col·lectiu.

Docència

Docència en el Grau de Dret i en el Grau de Relacions Laborals de la Facultat de Dret (UAB).

Dr. Òscar Mas Torelló

Dr. Òscar Mas Torelló. Professor Agregat Interí

Departament de Pedagogia Aplicada

Nota biogràfica

Doctor i Llicenciat en Pedagogia, Màster en formació de formadors i Màster en iniciació a la investigació en qualitat i processos d’innovació educativa.

Línies de Recerca

Competències i formació pedagògica del docent (especialment del professor universitari), la formació de formadors, competències professionals, formació per al treball (FP reglada, FC, FO) i en el centre de treball (FCT, DUAL), itineraris d’èxit i abandonament educatiu, didàctica, diversitat, anàlisis de necessitats formatives i disseny, avaluació i transferència de la formació.

 

Docència

Grau en Educació Social, Màster Oficial de Recerca en Educació i en programes de formació continua del professorat universitari (UAB).

Dra. Ester Miquel Bertrán

Dra. Ester Miquel Bertrán. Professora associada

Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l´Educació

Nota biogràfica

Doctora i Llicenciada en Psicologia (UAB). Postgraduada en Especialització en Assessorament Psicopedagògic i en Especialista en el Tractament Psicopedagògic de la Diversitat Escolar (UAB). Membre de l’equip coordinador del Màster en Suports per a la Inclusió Educativa i Social (UAB). Membre de GRAI (Grup de Recerca sobre Aprenentatge entre Iguals de l’ICE-UAB). Professora a l’Àrea de Psicologia de l’Educació del Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació, experta en la matèria de Diferències i Inclusió. Assessora i formadora de diferents centres educatius a l’estat espanyol.

Línies de recerca

Formació del professorat en Xarxa d’Aprenentatge entre Iguals; suport a la inclusió educativa; aprenentatge entre iguals (aprenentatge cooperatiu i col·laboració docent).

Docència

Grau en Educació Primària. Màster en Suports per a la Inclusió Educativa i Social (UAB).

Dra. Mar Morón Velasco

Dra. Mar Morón Velasco. Professora lectora

Departament de Didàctica de l’Expressió Plàstica, Corporal i Musical

Nota biogràfica

Doctora en Educació Artística. Llicenciada en Belles Arts (UB) i diplomada en Ciències de l’Educació (Educació Infantil. UB) i Postgrau en Pedagogia Terapèutica (UAB). Dissenyadora, conductora i investigadora de projectes artístics innovadors i inclusius en l’entorn escolar i museístic.

Línies de recerca

L’art com a eina per a la inclusió educativa i social, la importància de la creació artística en la formació de les persones, accessibilitat universal en institucions culturals i artístiques, educar a través de les arts, projectes artístics innovadors i inclusius

Docència

Grau en educació primària i en educació infantil, (UAB). Màster en Suports per a la Inclusió Educativa i Social, (UAB). Màster Universitari de Recerca en Educació, (UAB). Postgrau: Art per a la transformació social, la inclusió social i el desenvolupament comunitari: Mediació artística (UB).

Dr. Antonio Pérez Romero

Dr. Antonio Pérez Romero. Professor Associat

Departament de Pedagogia Aplicada

Nota biogràfica

Doctor en Pedagogia (Programa Qualitat i Processos d’Innovació Educativa). Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Màster en Formació de formadors (UAB). Postgrau en Funció directiva dels responsables de centres educatius d’atenció la infància, Universitat Ramon Llull. Fundació Pere Tarrés. Màster en Iniciació a la Investigació en Qualitat i Processos d’Innovació Educativa (UAB). Tècnic del Servei d’atenció a la infància i a les Dones. Consorci de Serveis Socials de Barcelona.

Línies de recerca

Processos d’inclusió-exclusió, formació de formadors, del professorat i d’educadors/res socials, intervenció socioeducativa amb col·lectius en situació de vulnerabilitat, identificació de necessitats per a l’aprenentatge i la participació i suport a la inclusió educativa, Intervenció socioeducativa basada en competències amb infants i adolescents en situació de desemparament.

Docència

Grau en Educació Primària i Educació Infantil, Màster en Psicopedagogia i Màster en Suports per a la Inclusió Educativa i Social (UAB).

Dr. Xavier Ribes i Guardia

Dr. Xavier Ribes i Guardia. Professor Titular

Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat

Nota biogràfica

Doctor en Comunicació Audiovisual amb menció en Noves Tecnologies per la Universitat Autònoma de Barcelona.

Línies de recerca

Xarxes socials, Ràdio i joves, Internet, Comunicació interactiva, Videojocs.

Docència

Grau en Periodisme (UAB), Grau en Comunicació Audiovisual (UAB). Màster en Continguts de Comunicació Audiovisual i Publicitat (UAB) i Màster en Comunicació i Marketing Digital (UAB).

Dr. Josep Maria Sanahuja Gavaldà

Dr. Josep Maria Sanahuja Gavaldà. Professor Titular

Departament de Pedagogia Aplicada

Director del CERSIN

Nota biogràfica

Doctor en Ciències de l’Educació i Llicenciat en Pedagogia (UAB) i Psicologia (UV). Coordinador del Màster en Suports per a la Inclusió Educativa i Social. Professor a l’Àrea de Didàctica i Organització Escolar del Departament de Pedagogia Aplicada. Vocal de la Junta de l’Associació Lectura Fàcil.

Línies de recerca

Processos d’inclusió-exclusió, formació del professorat, suport a la inclusió educativa, necessitats educatives de suport, trastorn de l’espectre autista.

Docència

Grau en Educació Primària. Màster en Psicopedagogia, Màster en Recerca en Educació i Màster en Suports per a la Inclusió Educativa i Social.

Noemí Santiveri Papiol

Noemí Santiveri Papiol. Professora Associada

Departament de Pedagogia Aplicada

Nota biogràfica

Diplomada per l’EUFP (Escola Universitària de Formació del Professorat- UAB) . Llicenciada en Filosofia i Lletres. Post-grau de Noves Tecnologies i Multimèdia (UAB). Portaveu de la Plataforma per una Escola Inclusiva a Catalunya.

Línies de recerca

Recerca-acció per a la innovació educativa en centres docents d’alta dotació tecnològica. Currículum bimodal i contra el fracàs escolar. Investigacions relacionades amb l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.

Docència

Professora en Tecnologies i Àudio-Visuals. Coordinadora de Comunicació i Interacció Educativa CIE2 (UAB).

Redimensionar texto
Contrast