Objectius

  • Crear línies de recerca, participant en convocatòries competitives, per tal d’analitzar el binomi inclusió-exclusió des d’una vessant educativa, laboral, cultural i social.

 

  • Potenciar sinergies entre el món universitari de la recerca i els moviments, associacions, administracions i institucions relacionades amb aquest camp d’estudi.

 

  • Promoure activitats de transferència del coneixement i d’assessorament, encaminades a fomentar els processos inclusius.

 

  • Col·laborar amb les Administracions Públiques en el disseny i en la implementació de polítiques i de disposicions normatives.

 

  • Col·laborar en el procés de conscienciació, respecte i reconeixement de totes les persones, les seves necessitats com a ciutadans i dels seus drets a través d’activitats de difusió.
Redimensionar texto
Contrast