La accesibilidad del marketing digital

Una mirada interdisciplinar per donar resposta als processos inclusius en entorns complexos.

Cap a una recerca participativa i per a la ciutadania
per millorar la qualitat de vida
de les persones amb risc d’exclusió social.

CERSIN

Encara queda un llarg recorregut per fer quotidià els principis d’igualtat de drets, de no-discriminació, d’equitat, de justícia social dins de la nostra societat. El binomi exclusió-inclusió és un procés que com a tal és viu i es va configurant al llarg del desenvolupament dels contextos educatius, culturals, laborals i socials de forma interdependent.

El CERSIN pretén convertir-se en un referent per l’estudi dels processos inclusius per tal de millorar la qualitat de vida de totes les persones al llarg de la seva vida. És important que totes les accions estiguin encaminades a desenvolupar al màxim les potencialitats en cada persona, i es portin a terme des de la participació i la interacció social, respectant el valor de les diferències entre les persones i essent conscients de la complexitat i incertesa que envolten als espais de relació.

Redimensionar texto
Contrast