Recerca

Les nostres línies de recerca són:

Processos inclusius a l’escola i a la societat.

Tecnologia inclusiva.

La representació de la diversitat en els mitjans de comunicació.

El rol del Dret en els processos inclusius.

Formació pel desenvolupament d’una societat inclusiva.

Inclusió social a través de les competències artístiques.

La inserció laboral com a espai d’inclusió.

El/La formador/a com a peça clau en l’educació inclusiva.

Redimensionar texto
Contrast