Publicacions

L’activitat investigadora dels membres del CERSIN es difon a través de publicacions,
apropant els resultats de la recerca a la societat i propiciant processos de reflexió sobre la inclusió.

Redimensionar texto
Contrast