Projectes no competitius

El professorat de suport a l’aula ordinària en educació secundària.

Títol: El professorat de suport a l’aula ordinària en educació secundària

Membres: Xènia Garcia, Oscar Mas, i Josep M. Sanahuja (IP)

Entitat Col·laboradora: Departament d’Ensenyament

Resum: Aquesta proposta d’innovació surt de la relació de l’Institut Rovira-Forns de Santa Perpètua de la Mogoda amb el màster de psicopedagogia de la UAB, al ser considerat com un centre de pràctiques.

Durant el temps que dura aquesta relació, l’Institut ha mostrat el seu interès per millorar l’atenció de l’alumnat amb necessitats educatives específiques (NEE) en el context de l’aula ordinària. Des de la Unitat de Suport a l’Educació Especial (USEE) de l’Institut es plantegen quines estratègies de millora es podria introduir per facilitar la col·laboració entre aquest equip i el professorat de matèria de l’aula ordinària en relació amb els alumnes que són atesos a la USEE. A més, el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya dona el seu recolzament a aquesta iniciativa que pretén desenvolupar noves formes d’atendre a la diversitat que hi ha a les aules de l’educació secundària.

Des d’aquesta perspectiva, el que es pretén amb aquest estudi és integrar el treball col·laboratiu entre professorat de matèria i professorat USEE a la dinàmica habitual de l’Institut i començar a desenvolupar una cultura inclusiva a partir de bones pràctiques inclusives a partir de l’anàlisi de tres eixos claus: la inclusió, les actituds i creences envers la inclusió i la docència compartida.

Des d’una vessant metodològica quantitativa i qualitativa, s’ha portat a terme aquest estudi de cas amb l’objectiu de valorar el paper/rol del professorat de la USEE a les aules ordinàries i així conèixer les seves funcions i les tasques. D’aquesta manera, es vol potenciar el treball cooperatiu del PA-PS (professorat d’Aula i professorat de Suport) en un context d’aula ordinària per tal de desenvolupar estratègies metodològiques eficaces que millorin el procés d’E-A de tot l’alumnat.

Redimensionar texto
Contrast