Política de privacitat

Avís legal

 
Dades identificatives del lloc web
 
cersin.cat es un domini d’Internet de titularitat de la Universitat Autònoma de Barcelona (CIF Q-0818002-H). Edifici A. Campus Universitari UAB. Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) 08193 Barcelona.
 
Drets de propietat intel·lectual i llicències d’ús obert
 
El lloc web www.cersin.cat i tots els seus continguts són propietat de la Universitat Autònoma de Barcelona o d’altres organismes que han autoritzat l’ús i difusió d’aquests continguts a la Universitat Autònoma de Barcelona. Tota la informació que conté, sempre que no es digui expressament el contrari, està sotmesa a una llicència Creative Commons Reconeixement – No Comercial (CC BY NC), que en permet la còpia, distribució i comunicació pública, així com la creació d’obres derivades sense finalitat comercial, sempre que se citi la font. Les marques, fotografies, imatges, signes distintius i logotips que apareixen en aquest lloc web són propietat exclusiva de la Universitat Autònoma de Barcelona, sempre que no s’indiqui una titularitat diferent, estan protegits per la legislació vigent aplicable i no poden ser reproduïts, excepte quan apareguin dins dels ginys facilitats per la Universitat Autònoma de Barcelona.
 

 
Limitació de responsabilitat
 
La informació que es publica en aquest lloc web resta sotmesa a uns mecanismes de control de qualitat. Malgrat aquesta voluntat, la Universitat Autònoma de Barcelona no pot garantir que tota la informació que s’ofereix sigui correcta ni que es trobi permanentment actualitzada. Amb l’objectiu de contribuir a una informació estadística de qualitat, la Universitat Autònoma de Barcelona farà tots els esforços necessaris per esmenar al més aviat possible les deficiències que es detectin en aquesta informació. La Universitat Autònoma de Barcelona no es responsabilitza de cap dany o perjudici sofert per l’usuari que es derivi de l’accés a aquest lloc web ni es fa responsable de les informacions que contingui qualsevol altre lloc web al qual s’accedeixi per mitjà d’enllaços des del web de la Universitat Autònoma de Barcelona o que hagin estat incorporades a aquest web per mecanismes automàtics (com ara ginys o API). La Universitat Autònoma de Barcelona no es fa responsable de la mala praxi o utilització fraudulenta de la informació continguda en el seu lloc web i es reserva l’eventual utilització de les mesures legals pertinents per a la protecció de la seva imatge o interessos.
 
Jurisdicció i lleis aplicables
 
Aquest lloc web es regeix per les lleis espanyoles independentment de l’entorn legal de l’usuari, i qualsevol litigi que se’n susciti es dirimirà en els tribunals espanyols.

 

Protecció de dades

 
La Universitat Autònoma de Barcelona està compromesa amb una política de protecció dels drets i les llibertats de les persones pel que fa al tractament de les seves dades de caràcter personal. Per això, la informació a disposició de la UAB dels estudiants, personal acadèmic, personal d’administració i serveis, graduats, proveïdors i altres persones que es relacionen amb la Universitat són tractades amb les garanties i d’acord amb les exigències de la legislació vigent.
 
El tractament de dades de caràcter personal a la UAB es du a terme en virtut del consentiment de les persones interessades, per a l’execució de contractes i convenis, per a la defensa d’interessos vitals de les persones afectades o de terceres persones, per al compliment d’obligacions legals, en l’exercici de competències i poders públics o per a la satisfacció d’interessos legítims de la UAB o de terceres persones.
 
Les dades de caràcter personal només són cedides a terceres persones quan està legalment permès o quan és legalment obligatori.
 
En els formularis inserits al lloc web de la UAB per a la recollida de dades de caràcter personal hi ha de constar les respectives clàusules d’informació que donen compliment al que preveu la normativa de protecció de dades. En qualsevol cas, la UAB només tracta les dades de caràcter personal dels afectats que són adequades, pertinents i no excessives per al compliment de les finalitats determinades, explícites i legítimes per a les quals s’han obtingut. Així mateix, garanteix la seguretat de les dades de caràcter personal dels usuaris del web mitjançant l’aplicació de diferents tipus de mesures de seguretat de caràcter tècnic i organitzatiu.
 
Aquesta pàgina web conté informació referida a la legislació vigent en matèria de protecció de dades, a les disposicions normatives aprovades pels òrgans competents de la UAB i els procediments i els formularis per al compliment de les disposicions vigents i per a l’exercici dels drets reconeguts a les persones titulars de les dades.
 
L’accés i la navegació pel lloc web de la UAB no implica necessàriament la recollida de dades de caràcter personal dels visitants. No obstant això, la UAB podrà instal·lar cookies en els dispositius d’accés d’acord amb la política de cookies de la Universitat. La UAB fa servir únicament les galetes que permeten que la persona que visita el lloc web navegui d’una manera més fluida i individualitzada. Les dades generades per la navegació en el lloc web de la UB només es tracten amb finalitats estrictament tècniques i pel personal vinculat al deure de secret.

Redimensionar texto
Contrast