Blog

Les escoles inclusives

Les escoles inclusives són més efectives.

  |   Educació inclusiva   |   No comment

LA IMPLICACIÓ DE TOTS I EL SENTIMENT DE PERTINENÇA AFAVOREIX L’ENTORN D’INCLUSIÓ EN LES ESCOLES

Les escoles inclusives

Amb l´objectiu d´identificar i avaluar els elements que poden millorar i promoure la qualitat de la inclusió escolar mitjançant els principis de l’educació basada en evidències, s´ha portat a terme un projecte: “model estratègic europeu per a la inclusió escolar” finançat com a part del programa Erasmus +, KA Partnership Strategic for Schools i en el que ha col.laborat la professora Mar Badia.

Es van establir dues línies de recerca paral·leles: quantitativa i qualitativa. En l´avaluació es va evidenciar que les escoles amb taxes d’inclusió més altes també són més efectives. Les escoles amb nivells alts d’inclusió tenien millors resultats en comprensió oral i lògica en comparació amb grups amb un nivell d’inclusió baix. Els avantatges de tenir grups més inclusius es reflecteix també en el fet que necessiten menys temps per resoldre problemes en comparació amb els de les classes de baixa inclusió. Es van observar els beneficis socials i acadèmics de la inclusió.

Cal recordar que la necessitat i l’obligació d’avançar en pràctiques d’inclusió es recolza en un marc legal internacional. Tots els països, tots els sectors i, especialment, totes les persones estan convocades a contribuir a l’esforç d’aconseguir un camí de sostenibilitat.

El projecte va establir un diàleg i una formació de col·laboració participativa “per a” i “amb” professorat de primària, de cara a aplicar un programa que millorés el nivell d’inclusió en un grup. En el marc de la prosocialitat i l’aprenentatge socioemocional, es va desenvolupar una formació per afavorir l’enfortiment de les habilitats intrapersonals, interpersonals i de gestió de grups entre el professorat.

Es va proposar als docents que abans de l’aplicació del programa, realitzessin un exercici personal per revisar i optimitzar el seu propi estil d’ensenyament. La formació va comptar amb dues setmanes intenses: una a Barcelona i una altra a Perugia. Aquestes dues setmanes van afavorir la creació d’un “esperit comunitari” i una xarxa d’intercanvi activa i positiva. Aquest suport social internacional entre el professorat i aquest sentiment de pertinença a la comunitat també va afavorir el compromís dels docents i l’aplicació amb èxit del programa.

 

Per a més informació:

https://cnsonline.pl/resources/html/cms/MAINPAGE

No Comments

Post A Comment

Redimensionar texto
Contrast