Cursos i Assessorament

El CERSIN dóna suport a la formació mitjançant cursos i programes d’assessorament en el desenvolupament de processos inclusius en la societat

Formació en curs.

Pràctiques inclusives al centre d’Educació Secundària INS Pau Vila-Sabadell: el suport dins l’aula

Títol: Pràctiques inclusives al centre d’Educació Secundària INS Pau Vila-Sabadell: el suport dins l’aula.

Any: curs acadèmic 2020-2021

Organitza: Centre de Recursos Pedagògics del Valles Occidental I

Objectius:

 1. Identificar els elements bàsics que conformen les pràctica inclusives als centres d’educació secundària.
 2. Descriure la docència compartida com a mecanisme d’aprenentatge tant per l’alumnat com pel professorat.
 3. Valorar els avantatges de la docència compartida front altres formes d’organització.
 4. Analitzar els elements que cal tenir en compte per introduir i fer sostenible la docència compartida en un centre educatiu
 5. Elaborar i posar en pràctica una proposta de docència compartida a l’aula.
 6. Preveure mecanismes de seguiment i avaluació de la pràctica.

Formadors/es: Ester Miquel i Josep Maria Sanahuja

L’orientació educativa: factor clau d’èxit en l’educació al llarg de la vida

Títol: L’orientació educativa: factor clau d’èxit en l’educació al llarg de la vida

Any: curs acadèmic 2020-2021

Organitza: Departament d’Educació. Generalitat de Catalunya

 

Objectius:

 1. Donar valor a l’orientació educativa i comprometre’s amb la necessitat de la reflexió conjunta sobre l’orientació i la tutoria
 2. Actualitzar el coneixement sobre orientació educativa i prendre consciència sobre la necessitat de construir un pla de formació
 3. Elaborar el propi pla d’orientació a partir de la reflexió conjunta, el coneixement i el compromís amb les necessitats de tot l’alumnat i amb els altres agents referents d’inclusió educativa

Formadors / es: Josep Maria Sanahuja

Conversa pedagògica: El procés d'inclusió en el nou context educatiu

Títol: Conversa pedagògica: El procés d’inclusió en el nou context educatiu

Any: curs acadèmic 2020-2021

Organitza: CRP del Vallès Occidental VI

 

Objectius:

 

1.Analitzar la resposta educativa dels centres davant les necessitats específiques de suport educatiu en el nou context generat per la pandèmia.

2.Desenvolupar nous espais de comunicació i orientació personal, emocional i curricular per l’alumnat amb necessitats específiques a la nova realitat dels centres.

3.Cercar propostes inclusives de millora en l’atenció a l’alumnat amb NESE en el nou context.

Formadors / es: Josep Maria Sanahuja i Joan Ramírez

Formació finalitzada.

SIEI: Intercanviem experiències per avançar en el procés d’inclusió.

Títol: SIEI: Intercanviem experiències per avançar en el procés d’inclusió.

Any: curs acadèmic 2017-2018

Organitza: Centre de Recursos Pedagògics del Valles Occidental VI

 

Objectius:

 • Crear una dinàmica de treball en xarxa entre les SIEI d’Educació Secundària de la zona educativa de Montcada i Reixac, Ripollet, Santa Perpètua de Mogoda i Badia del Vallès per tal d’avançar cap a un procés d’inclusió en les institucions d’educació secundària.
 • Crear eines i estratègies per donar resposta a les diferents necessitats educatives de l’alumnat de les SIES.
 • Fomentar la millora de les pràctiques educatives que es desenvolupen a les SIEI d’Educació Secundària a través de l’intercanvi d’experiències, tant a nivell de professionals com d’alumnes.
 • Desenvolupar les SIEI com a un recurs per a tot el centre a través de metodologies inclusives a l’aula regular.

Formadors/es: Joan Ramon Ramírez i Josep Maria Sanahuja

El suport a l’aula ordinària en l’educació secundària.

Títol: El suport a l’aula ordinària en l’educació secundària.

Any: curs acadèmic 2017-2018

Organitza: Centre de Recursos Pedagògics del Valles Occidental III

Objectius:

 • Donar formació i reflexionar sobre els avantatges de la metodologia de dos professors a l’aula.
 • Extreure elements que maximitzin aquesta metodologia.
 • Donar assessorament, suport i acompanyament al professorat que ja treballa amb dos docents a l’aula.
 • Ajudar a instaurar o implementar aquesta nova metodologia pel curs vinent.

Formadors/es: Josep Maria Sanahuja

Programa CROMA 2.0: Desenvolupament de les competències artístiques.

Títol: Programa CROMA 2.0: Desenvolupament de les competències artístiques.

Any: curs acadèmic 2017-2018

Organitza: Fundació Autònoma Solidària

Objectius:

 • Elaborar un projecte que promogui el desenvolupament de les competències artístiques i culturals en el marc de programa CROMA 2.0
 • Disseny, implementació i avaluació d’un pla de formació dels i les estudiants de la universitat implicats en el programa CROMA 2.0

Formadors/es: Mar Moron

El professorat de suport a l'aula ordinària a l'educació primària

Títol: El professorat de suport a l’aula ordinària a l’educació primària.

Any: curs acadèmic 2018-2019

Organitza: Centre de Recursos Pedagògics del Valles Occidental VI

Objectius:

 • Conèixer el perfil acadèmic- professional, creences, actituds del professorat vers la inclusió educativa i el treball de 2 professors a l’aula (PA-PS).
 • Analitzar les actuacions docents (abans, durant, després) de les dos tipologies de professorat a l’aula.
 • Conèixer el perfil , creences, actituds de l’alumnat vers la inclusió educativa i el treball de 2 professors a l’aula (PA-PS).
 • Analitzar l’organització del suport del centre educatiu i de l’aula ordinària i de la SIEI.
 • Disseny, implementació i avaluació d’una estratègia educativa de treball col•laboratiu entre PA-PS.

Formadors/es: Ester Miquel i Georgina París

El professorat de suport a l'aula ordinària a l'educació secundària

Títol: El professorat de suport a l’aula ordinària a l’educació secundària.

Any: curs acadèmic 2018-2019

Organitza: Centre de Recursos Pedagògics del Valles Occidental VI

Objectius:

 • Conèixer el perfil acadèmic- professional, creences, actituds del professorat vers la inclusió educativa i el treball de 2 professors a l’aula (PA-PS).
 • Analitzar les actuacions docents (abans, durant, després) de les dos tipologies de professorat a l’aula.
 • Conèixer el perfil , creences, actituds de l’alumnat vers la inclusió educativa i el treball de 2 professors a l’aula (PA-PS).
 • Analitzar l’organització del suport del centre educatiu i de l’aula ordinària i de la SIEI.
 • Disseny, implementació i avaluació d’una estratègia educativa de treball col•laboratiu entre PA-PS.

Formadors/es: Joan Ramon Ramírez i Josep Maria Sanahuja

Redimensionar texto
Contrast