Congressos

El profesor Josep M. Sanahuja va participar en un panel d’experts sota el títol “Educación Inclusiva: apoyos, metodologías y oportunidades de acceso y participación desde la Tecnología” en el Congrés Virtual Educa celebrat els dies 21, 22 i 23 de juliol de 2020.

Mar Badia ha estat convidada a una conferència en el Comitè Científic de la Conferència Internacional del 26 al 27 de setembre de 2019 en la Universitat de Varsòvia. Aquesta conferència va celebrar el 30 aniversari de l’educació per a la integració a Polònia. La Universitat Maria Grzegorzewska, Facultat d’Estudis Interdisciplinaris sobre Discapacitat.

seminari-compatibilitatEl passat 20 de novembre de 2018 es va celebrar el Seminari sobre La compatibilitat entre el treball i les pensions d’incapacitat permanent en grau de total i absoluta a la Facultat de Dret de la UAB. La regulació que aborda la relació entre treball i percepció de pensions contributives suscita dubtes que provenen, tant del disseny normatiu com ara de la complexitat i especificitat de cada situació. Els ponents van coincidir amb què la inserció sociolaboral és una eina per afavorir la inclusió social i amb la necessitat de revisar els procediments d’incapacitació per minimitzar la incertesa que produeix tant en el sector empresarial com al propi usuari/a.

 

Durant els dies 17 i 18 de març del 2017, i amb la participació de l’ICE de la UAB, es van organitzar unes Jornades sobre Experiències Inclusives Educatives i Socials, on els objectius foren analitzar l’estat actual dels processos inclusius, crear un espai de reflexió i intercanvi i conèixer pràctiques inclusives basades en evidències i compartir-les.

En el marc del projecte INCLUTE, quaranta professors i professores de la Xina van venir a la UAB durant el mes d’octubre del 2017 per tal d’assistir a un Seminari sobre Pràctiques Inclusives on estan implicades, a més de les institucions universitàries, el Departament d’Ensenyament, escoles d’educació primària i associacions i entitats del món socioeducatiu.

El passat 7 d’octubre del 2017 es va celebrar el Seminari sobre l’impacte de la normativa en l’ocupació de les persones d’edat i propostes de millora a la UAB en el marc del projecte “L’impacte de la normativa en l’ocupació dels treballadors d’edat. Avaluació i propostes de millora” (DER2013-41638R). Al seminari es compartiren els resultats de la recerca en un moment de canvi cap a un nou escenari en el qual és previsible que la política d’ocupació, i en general l’ordenament jurídic laboral mostri una major atenció cap a les necessitats dels treballadors d’edat. Així mateix, el Seminari va permetre el debat i l’intercanvi d’idees entre acadèmics, interlocutors socials i altres agents com les administracions públiques implicades en l’ocupació de les persones d’edat, el que al seu torn ha de constituir un impuls per culminar el projecte d’investigació.

Redimensionar texto
Contrast